+ Trước tiên tháo vỏ máy của điều hòa, sau đó lấy khăn mỏng lau các bộ phận làm lạnh, thiết bị sấy, cánh quạt, motor điện, Có thể lấy máy hút bụi để vệ sinh máy. Chú ý khi bạn vệ sinh máy điều hòa tránh va chạm vào mạch tránh ảnh hưởng đến các thiết bị điện tử của tấm tản nhiệt

Thông tin

+ Trước tiên tháo vỏ máy của điều hòa, sau đó lấy khăn mỏng lau các bộ phận làm lạnh, thiết bị sấy, cánh quạt, motor điện, Có thể lấy máy hút bụi để vệ sinh máy. Chú ý khi bạn vệ sinh máy điều hòa tránh va chạm vào mạch tránh ảnh hưởng đến các thiết bị điện tử của tấm tản nhiệt+ Trước tiên tháo vỏ máy của điều hòa, sau đó lấy khăn mỏng lau các bộ phận làm lạnh, thiết bị sấy, cánh quạt, motor điện, Có thể lấy máy hút bụi để vệ sinh máy. Chú ý khi bạn vệ sinh máy điều hòa tránh va chạm vào mạch tránh ảnh hưởng đến các thiết bị điện tử của tấm tản nhiệt+ Trước tiên tháo vỏ máy của điều hòa, sau đó lấy khăn mỏng lau các bộ phận làm lạnh, thiết bị sấy, cánh quạt, motor điện, Có thể lấy máy hút bụi để vệ sinh máy. Chú ý khi bạn vệ sinh máy điều hòa tránh va chạm vào mạch tránh ảnh hưởng đến các thiết bị điện tử của tấm tản nhiệt+ Trước tiên tháo vỏ máy của điều hòa, sau đó lấy khăn mỏng lau các bộ phận làm lạnh, thiết bị sấy, cánh quạt, motor điện, Có thể lấy máy hút bụi để vệ sinh máy. Chú ý khi bạn vệ sinh máy điều hòa tránh va chạm vào mạch tránh ảnh hưởng đến các thiết bị điện tử của tấm tản nhiệt+ Trước tiên tháo vỏ máy của điều hòa, sau đó lấy khăn mỏng lau các bộ phận làm lạnh, thiết bị sấy, cánh quạt, motor điện, Có thể lấy máy hút bụi để vệ sinh máy. Chú ý khi bạn vệ sinh máy điều hòa tránh va chạm vào mạch tránh ảnh hưởng đến các thiết bị điện tử của tấm tản nhiệt+ Trước tiên tháo vỏ máy của điều hòa, sau đó lấy khăn mỏng lau các bộ phận làm lạnh, thiết bị sấy, cánh quạt, motor điện, Có thể lấy máy hút bụi để vệ sinh máy. Chú ý khi bạn vệ sinh máy điều hòa tránh va chạm vào mạch tránh ảnh hưởng đến các thiết bị điện tử của tấm tản nhiệt

Messenger
Zalo
Gọi ngay
Liên hệ
Bản đồ